Miksi raittiuden puolesta vannoneet Penedon suomalaissiirtolaiset haksahtivat alkoholiin?

Miksi kieltolaki säädettiin, vaikka niin moni kansalainen rikkoi lakia sen alusta lähtien?

Kuinka antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset suhtautuivat alkoholiin?

Nähdäänkö alkoholi lähtökohtaisesti haitallisena huumausaineena vai yksilöllisenä nautintoaineena?

Tämän numeron kirjoittajat

Siina Autio on Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelija, järjestöaktiivi ja innokas poliitikon alku, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on poikkitieteellisyys kielen-, viestinnän ja politiikan tutkimuksen välillä.

Jussi Lahtinen on historian opiskelija Tampereen yliopistosta. Tällä hetkellä Lahtinen viimeistelee pro gradu -tutkielmaansa, jonka aiheena on 1970-luvun suomalainen sosiaalivaltio.

Viivi Poutiainen viimeistelee Jyväskylän yliopiston Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle taidehistorian pro gradu -tutkielmaansa, joka käsittelee taiteen ja talouden ristiriitoja suomalaisilla nykytaidemarkkinoilla. Hän myös työskentelee helsinkiläisessä taidegalleriassa.

Tuomas Rantala on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nykyisin hän on jatko-opiskelijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Rantalan ominta alaa on Suomen 1920- ja 1930-lukujen poliittinen historia.

Antti Ronkainen on liberaalikommunisti. Kotisivu: www.anttironkainen.fi.

Jaakko Stenhäll on tamperelainen vihreiden puoleuhallituksen varajäsen ja vihreiden taloustyöryhmän puheenjohtaja. Blogi: http://jaakkostenhall.blogspot.fi.

Thomas Taussi on helsinkiläinen kauppatieteiden opiskelija ja aatemaailmaltaan täysin liberaali. Blogi: http://thomastaussi.blogspot.fi/.