Mikä on taidemuseoiden eettinen vastuu teoshankinnoissa?

Miksi eri valtioilla on erilaiset edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen?

Miksi työn prekarisaatio voi johtaa naisen aseman kurjistumiseen?

Millaisia kolonialistisia piirteitä liittyy ympäristöongelmien ratkaisuun kehitettyihin teknologioihin?

Tämän numeron kirjoittajat

Siina Autio on Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelija, järjestöaktiivi ja innokas poliitikon alku, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on poikkitieteellisyys kielen-, viestinnän ja politiikan tutkimuksen välillä.

Jussi Lahtinen on historian opiskelija Tampereen yliopistosta. Tällä hetkellä Lahtinen viimeistelee pro gradu -tutkielmaansa, jonka aiheena on 1970-luvun suomalainen sosiaalivaltio.

Viivi Poutiainen viimeistelee Jyväskylän yliopiston Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle taidehistorian pro gradu -tutkielmaansa, joka käsittelee taiteen ja talouden ristiriitoja suomalaisilla nykytaidemarkkinoilla. Hän myös työskentelee helsinkiläisessä taidegalleriassa.

Tuomas Rantala on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nykyisin hän on jatko-opiskelijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Rantalan ominta alaa on Suomen 1920- ja 1930-lukujen poliittinen historia.

Antti Ronkainen on liberaalikommunisti. Kotisivu: www.anttironkainen.fi.

Jaakko Stenhäll on tamperelainen vihreiden puoleuhallituksen varajäsen ja vihreiden taloustyöryhmän puheenjohtaja. Blogi: http://jaakkostenhall.blogspot.fi.

Thomas Taussi on helsinkiläinen kauppatieteiden opiskelija ja aatemaailmaltaan täysin liberaali. Blogi: http://thomastaussi.blogspot.fi/.