Millainen on maamme avaruusstrategia nyt?

Mitä voimme oppia fiktiivisistä tulevaisuudenkuvauksista?

Millaisia ajatuksia Ehrnrooth on esittänyt hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan tulevaisuudesta?

Millaisia odotuksia 1920- ja 1930-lukujen suomalaisilla oli tulevaisuudesta?

Numeron 1/2018 kirjoittajat

Susanna Lahtinen on filosofian maisteri ja työskentelee tutkijana museossa. Päivätyön lisäksi Lahtinen on tohtorikoulutettavana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa. Väitöskirjassaan hän tutkii pimeyttä ja sille annettuja merkityksiä 1700-luvun ja 1800-luvun alun brittien matkakertomuksissa.

Teemu Siltanen on yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteri Tampereen yliopistosta. Siltanen kuuluu Hybriksen toimitukseen ja työskentelee ylijäävän ajan viestintäkonsulttina.

Juuso Koponen on valtiotieteiden maisteri.

Tuomas Rantala on filosofian maisteri ja valmistelee poliittisen historian väitöskirjaa pääministeri J. E. Sunilasta Turun yliopistossa.

Sanna Rantahalvari on filosofian ylioppilas Helsingin yliopistosta, pääaineena Suomen ja Pohjoismaiden historia. Monarkiahanketta käsiteltiin myös Rantahalvarin proseminaarityössä "Luja hallitsija ja kyvykäs prinssi. Monarkistinen argumentaatio Suomessa 1918".

Teemu Tauriainen on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistosta. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu nykynaturalistisen ajattelun sekä nykyaikaisten totuusteorioiden ja -käsitysten tutkimukseen.