Mikä on taidemuseoiden eettinen vastuu teoshankinnoissa?

Miksi eri valtioilla on erilaiset edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen?

Miksi työn prekarisaatio voi johtaa naisen aseman kurjistumiseen?

Millaisia kolonialistisia piirteitä liittyy ympäristöongelmien ratkaisuun kehitettyihin teknologioihin?

Tämän numeron kirjoittajat

Ville V. Kokko opiskelee filosofiaa Turun yliopistossa ja valmistelee parhaillaan pro gradu -työtään merkityksen luonteesta ja käsitteistä.

Olli Nuutinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Gradussaan (2005) hän tarkasteli puhelin-haastattelijoiden hiljaista tietoa ja rutiineja markkinatutkimuslaitoksessa.

Sanni Pietilä on maisterivaiheen historian opiskelija Tampereen yliopistossa. Tulevassa pro gradu -työssään hän tutkii Suomen kehitysyhteistyön aloittamista Nicaraguassa.

Reijo Valta on Oulussa asuva tietokirjailija ja runoilija. Kirjoittaja pitää Pois työpöydältä -blogia.

Hanna Willman-Iivarinen tekee väitöskirjaa kuluttajan mediavalinnasta Tampereen yliopistossa Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Hänellä on myös oma tutkimus- ja konsultointiyritys Miratio.

* * *

Reetta Eiranen päätoimittaa Hybristä ja muuntuu pian historian opiskelijasta filosofian maisteriksi.

Tiina Heikkilä on Hybriksen toimituskunnan jäsen ja uskoo vaihtoehtojen tarpeeseen talous-politiikassa.

Susanna Lindgren on Hybriksen toimituskunnan jäsen ja Tampereen yliopiston opiskelija, joka valmistelee historian pro gradua.