Mikä on aikamme käsitys totuudesta ja sen merkityksestä?

Mistä juontaa suomalaisen työväenluokan luokkatiedottomuus?

Miksi Suomeen ajettiin monarkiaa vuonna 1918?

Millaista öinen matkateko oli 1700- ja 1800-luvulla eläneiden brittien näkökulmasta?

Tämän numeron kirjoittajat

Ville V. Kokko opiskelee filosofiaa Turun yliopistossa ja valmistelee parhaillaan pro gradu -työtään merkityksen luonteesta ja käsitteistä.

Olli Nuutinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Gradussaan (2005) hän tarkasteli puhelin-haastattelijoiden hiljaista tietoa ja rutiineja markkinatutkimuslaitoksessa.

Sanni Pietilä on maisterivaiheen historian opiskelija Tampereen yliopistossa. Tulevassa pro gradu -työssään hän tutkii Suomen kehitysyhteistyön aloittamista Nicaraguassa.

Reijo Valta on Oulussa asuva tietokirjailija ja runoilija. Kirjoittaja pitää Pois työpöydältä -blogia.

Hanna Willman-Iivarinen tekee väitöskirjaa kuluttajan mediavalinnasta Tampereen yliopistossa Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Hänellä on myös oma tutkimus- ja konsultointiyritys Miratio.

* * *

Reetta Eiranen päätoimittaa Hybristä ja muuntuu pian historian opiskelijasta filosofian maisteriksi.

Tiina Heikkilä on Hybriksen toimituskunnan jäsen ja uskoo vaihtoehtojen tarpeeseen talous-politiikassa.

Susanna Lindgren on Hybriksen toimituskunnan jäsen ja Tampereen yliopiston opiskelija, joka valmistelee historian pro gradua.