Kirjoituskutsu 1/2019: Osallisuus

Tiedelehti Hybriksen numeron 1/2019 teema on Osallisuus.

Osallisuuden käsite tarjoaa mahdollisuuden tarkastella monenlaisia olemisen, toiminnan ja kuulumisen muotoja. Miten osallisuuden kokemus ilmenee yksilötasolla tai erilaisissa yhteisöissä? Millaiset tekijät vaikuttavat osallisuuteen esimerkiksi oppilaitoksissa, työ- ja harrastuspiireissä, virtuaaliyhteisöissä tai vaikkapa kielen tai etnisen taustan pohjalta rakentuneissa ryhmissä? Yhteiskunnallisessa kontekstissa osallisuus kytkeytyy usein toimeentulosta, koulutuksesta, terveydenhoidosta ja yleisestä hyvinvoinnista käytäviin keskusteluihin. Myös ihmis- ja kansalaisoikeuksissa on kyse osallisuudesta. Miten ihanteet toteutuvat käytännössä? Miltä osattomuus näyttää ja millaisia vaikutuksia sillä on? Osallistuttiinko ennen enemmän? Kannetaanko köyhissä oloissa oma korsi kekoon, kun rikkaammissa yhteiskunnissa ostetaan sama palveluna? Ovatko ihmiset passivoituneet vai ovatko osallisuuden muodot muuttuneet ja monipuolistuneet? Osallistuminen on demokratian kulmakivi. Mitä tapahtuu, jos äänestysaktiivisuus laskee ja yhä harvemmat kansalaiset ottavat päätöksentekoon osaa? Voiko innokkaalla osallistumisella olla jotain huonoja seurauksia? Millaisia ovat osallisuutta tukevat tai sitä rapauttavat rakenteet yhteisöissä ja yhteiskunnassa? Miten ihmisiä voi osallistaa? Millaisilla indikaattoreilla osallisuutta on mahdollista mitata?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisia juttuehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 31.1. osoitteeseen josefina.sipinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 6 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 21.3. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.