Miten 1960- ja 70-lukujen taitteen opiskelijaliike näyttäytyi Suomen julkisessa keskustelussa?

Onnistunut kriisin määritelmä tuo usein mukanaan arvokasta poliittista pääomaa.

Mania, paniikki ja romahdus kuuluvat useimpien finanssikriisien elinkaareen.

"(--) kertojat havaitsevat maailman muuttuneen, eivätkä he usko nuorempien ymmärtävän mennyttä maailmaa."