TULEVAISUUDEN PÄÄTTÄJIEN UTOPIAT -ERIKOISSARJA

Amro El-khatib: Globaalin yhteiskunnan täysremontti

"Haluaisin nähdä maailman, joka on uskaltanut toteuttaa yhteiskunnan kokonaisvaltaisen ekologisen ja yhdenvertaisen uudelleenrakennuksen, jolla olemme purkaneet riippuvuutemme kärsimyksestä, sodista ja tuhosta."

Helena Marttila: Tiekartta yli puoluerajojen

"Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea, minkä tunnemme. On löydettävä taas yhteinen tahtotila ja kollektiivinen halu rakentaa parempaa. On pyrittävä kuvittelemaan utopistisiakin yhteiskunnallisia rakenteita."

Fatim Diarra: Maailma, jossa vegaanijuusto on hyvää

"Poliittiset utopiat ovat mielestäni hauskoja ajatusleikkejä, mutta mustana feministinä ajattelen, että minulla ei ole varaa utopioihin. Minulla on varaa realismiin ja työhön – ja työtä on paljon tehtävänä."

Antti Siika-aho: Pärjäämistä mukavuusalueiden ulkopuolella

"Kansainvaellukset, kauppasodat ja aseelliset konfliktit ovat seurausta vitsauksesta, jonka syntymistä olemme itse edesauttaneet. Pienellä ja pohjoisella Suomella on silti käsissään kaikki ilmastonmuutoksen torjumisen avaimet."

Helene Auramo: Tulevaisuuden politiikkaa tänään

"Mitä kauemmaksi ihmiset ja ryhmät kokevat toisistaan joutuvansa, sitä vaikeampaa meillä on tulevaisuudessa. Tarvitsemme lääkkeeksi yhä enemmän osallistamista ja aktiivista vuoropuhelua. Onneksi tulevaisuuden politiikkaa on mahdollista tehdä jo tänään."

Aku Autio: Utopiani on ikiliikkuja

"Utopistinen yhteiskunta on maailma ikkunan takana. Ikkunan, jota emme tule koskaan avaamaan. Voimme tarkastella utopistista yhteiskuntaa mutta emme koskaan pääse osaksi sitä. Korkeintaan voimme tehdä toimia, jotka edes jossain määrin vievät meitä utopiaa kohti."


Kulttuurisuunnittelulla lisää osallisuutta kaupunkikehittämiseen

Miten kulttuurisuunnittelun avulla tapahtuva yhteiskehittäminen edistää osallisuutta kaupunkikehittämisessä? Kokemuksia Itä-Porista.

Opetustilanne on esitystilanne

Yhteistyö-, verkostoitumis- ja neuvotteluosaaminen kehittyvät yliopisto-opinnoissa heikosti. Miten näitä voidaan edistää esitystaiteista lainatuilla, yleisöä aktivoivilla pedagogisilla menetelmillä?

Kuntouttava työtoiminta ja osallisuus

Millä tavalla kuntouttavassa työtoiminnassa toteutuu osallisuuden idea? Onko olemassa joku erityinen tunnustamisen tapa, jonka kautta pitkäaikaistyöttömät voivat tuntea olevansa arvostettuja?

Akateeminen osallisuus viktoriaanisen ajan Englannissa

Millainen oli matemaattisella työllään vaikuttaneen, mutta akateemista koulutusta vaille jääneen teoreetikko Oliver Heavisiden (1850–1925) tie arvostetun brittiläisen tiedeakatemian Royal Societyn jäseneksi?

Kirja-arvio: Pelon tyrannia, toivon politiikka

Martha Nussbaumin The Monarchy of Fear (2018) ja Pankaj Mishranin Age of Anger (2017) tarkastelevat aikamme poliittisessa puheessa ilmeneviä pelon ja vihan tunteita...

Kirja-arvio: Suomiräpin naiset kertovat

Kirjailija Heini Strandin Hyvä verse – Suomiräpin naiset -teoksessa (2019) käsitellään 27 tunnetun naisräppärin elämäkertoja...


 

hybris 1/2019 – osallisuus

Ilmestymispäivä 11.4.2019


Minun utopiani

”Miten huonoja päätöksiä edustuksellisissa demokratioissa voidaan tehdä ilman, että ne menettävät hyväksyttävyyttään?” Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä pohtii edustuksellisen demokratian tulevaisuutta viimeisimmässä Minun utopiani -kolumnissa.

Kirjoita hybrikseen!

Hybriksen seuraavan numeron teema on VALVONTA JA KONTROLLI. Lue lisää

Toimitus suosittelee

AntroBlogi kommentoi suomalaisille läheisiä aiheita antropologisesta näkökulmasta ja tuo alan oivalluksia yleisön saataville mahdollisimman helposti lähestyttävässä muodossa. Tieteen yleistajuistaminen on meidänkin mottomme!


Logo.png
 

Hybris on verkossa ilmestyvä tiedelehti, joka tarjoaa matalan kynnyksen julkaisufoorumin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille – tai kenelle vain, jolla on halua saada kiinnostava tieteellinen tekstinsä julki.

Löydät Hybriksen myös Facebookista ja Twitteristä!