Kirjoituskutsu 2/2019: Valvonta ja kontrolli

Tiedelehti Hybriksen numeron 2/2019 teema on Valvonta ja kontrolli.

Ihmisten aiempaa suurempi liikkuvuus ja valtioiden rajat ylittävien toimintamahdollisuuksien kasvaminen ylipäätään ovat luoneet merkittäviä vapauksia yksilöiden näkökulmasta. Toisaalta valtiot ja yritykset seuraavat toimintaamme ennennäkemättömällä tarkkuudella. Millaisia valvonnan ja kontrollin mahdollisuuksia tulevaisuuden teknologia mahdollistaa? Mikä riittää meille vastineeksi siitä, että annamme valvovalle taholle laajat oikeudet tarkkailla meitä? Entä kuka valvoo valvojaa? Millainen sosiaalinen kontrolli on välttämätöntä ihmisyhteisöjen yhdessäelon onnistumiseksi? Miten tämä on vaihdellut eri aikoina? Miksi ja miten erilaiset sosiaalisen kontrollin keinot ovat ajan saatossa purkautuneet? Millaisia ovat äärimmäiset valvonnan ja kontrollin muodot ja miten niitä pidetään yllä? Millainen on ihmisen psykologinen tarve kontrolloida ja tulla kontrolloiduksi? Miten valvonnan ja kontrollin teemoja on tulkittu taiteen ja populaarikulttuurin osa-alueilla?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisia juttuehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 19.5. osoitteeseen josefina.sipinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 21 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 7.8. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.