Pakkokeinoja ja vapaudenriistoa

Keitä 1900-luvun työlaitoksiin määrättiin ja millaista kontrollia ne harjoittivat?

Arvokonservatiivisuus ja persoona

Millaiset persoonallisuuden piirteet yhdistävät arvokonservatiiveja? Miten nämä piirteet johtavat yhteiskunnallisen kontrollin kannattamiseen?

Tavoitteena terveyttä uhkuvat ihannekansalaiset

Millaisia rotuhygieenisiä toimia Suomen valtio harjoitti 1900-luvulla kontrolloidakseen väestön biologiaa?

Työläisnaisten kapina

Voikkaan lakko 1904 oli esimerkki aikansa #metoo-liikkeestä. Millainen käsitys porvarisluokalla oli työläisnaisten siveellisyydestä? Miksi tehtaan naisten kohtaamaa seksuaalista häirintää vähäteltiin?

Kirjakatsaus: Miten laki, viranomaiset sekä työnantajat kontrolloivat työväenluokkaa 2000-luvun Suomessa?

Anna Kontulan Luokkalaki (2016) ja Kalevi Höltän Kuri (2018) luovat vakuuttavaa kuvaa nyky-Suomesta, jossa yhteiskuntaluokan käsite on oleellinen osa vallan, kurin ja kontrollin analyysiä.

Kirja-arvio: Yksityiset turvallisuusyritykset Uudella silkkitiellä

Arduinon (2018) China’s Private Army: Protecting the New Silk Road tarkastelee kiinalaisia turvallisuusyrityksiä ja niiden kansainvälistä toimintaa


 

hybris 2/2019 – Valvonta ja kontrolli

Ilmestymispäivä 28.8.2019


Minun utopiani

”Miten huonoja päätöksiä edustuksellisissa demokratioissa voidaan tehdä ilman, että ne menettävät hyväksyttävyyttään?” Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä pohtii edustuksellisen demokratian tulevaisuutta viimeisimmässä Minun utopiani -kolumnissa.

Kirjoita hybrikseen!

Hybriksen seuraavan numeron teema on EUROOPPA. Lue lisää

Toimitus suosittelee

AntroBlogi kommentoi suomalaisille läheisiä aiheita antropologisesta näkökulmasta ja tuo alan oivalluksia yleisön saataville mahdollisimman helposti lähestyttävässä muodossa. Tieteen yleistajuistaminen on meidänkin mottomme!


Logo.png
 

Hybris on verkossa ilmestyvä tiedelehti, joka tarjoaa matalan kynnyksen julkaisufoorumin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille – tai kenelle vain, jolla on halua saada kiinnostava tieteellinen tekstinsä julki.

Löydät Hybriksen myös Facebookista ja Twitteristä!