Numeron 3/2017 kirjoittajat

Petra Kantola on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan valtio-oppi. Kantolan pro gradu -tutkielma käsittelee kotoutumista poliittisen luottamuksen viitekehyksessä.

Sanna Kuusikari on koulutukseltaan filosofian maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee kaupunkisuunnittelun parissa.

Susanna Lindgren on filosofian maisteri Tampereen yliopiston historian oppiaineesta, Hybriksen toimituskunnan alumni ja tällä hetkellä päätoiminen kirjavinkkaaja kirjastossa.

Tuomas Rantala on filosofian maisteri ja tohtorikoulutettava Turun yliopistossa, jossa valmistelee väitöskirjaa maalaisliittolaisesta pääministeristä J. E. Sunilasta. Työn alla on tällä hetkellä myös Autoliiton 100-vuotishistoria.