Numeron 1/2011 kirjoittajat

Anna Puhakka on naistutkimuksen jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa.

Leena Rossi on kulttuurihistorian jatko-opiskelija Turun yliopistossa.

Anniina Käiväräinen opiskelee yleistä kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa ja on erityisen kiinnostunut 1800-luvun lopun kirjallisuudesta sekä taiteesta.

Ulriika Vihervalli luki kandiksi Glasgow'n yliopistosta 2010. Tällä hetkellä hän tekee maisterintutkintoa Edinburgh'n yliopistossa ensimmäisen vuosituhannen tutkimuksessa.

Laura Laitinen on opiskellut yleistä kirjallisuutiedettä ja valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nykyisin hän opiskelee luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.

Aki Räsänen on vantaalainen kirjallisuuden maisteri ja (av-)kääntäjä, joka harrastaa (uskonnon)filosofiaa.

Jussi Lahtinen opiskelee historiaa, mutta tällä hetkellä hän on museotyöläisenä Tampereen Museotoimen komeissa kulttuuripuitteissa.

Milla Halme opiskelee julkisoikeutta Tampereen yliopistossa ja kirjoittaa pro gradu -tutkielmaansa.

Sanna Kuusikari on historian pääaineopiskelija Tampereen yliopistosta.