Numeron 2/2017 kirjoittajat

Sohvi Kangasluoma (YTK) on kansainvälisen politiikan maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa. Hänen kiinnostuksenkohteisiinsa lukeutuvat mm. ilmastonmuutos ja arktinen alue, joihin liittyvä gradu on työn alla.

Jussi Lahtinen on filosofian maisteri ja jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee 1970–1980-lukujen realistista kaunokirjallisuutta sosiaalihistorian lähteenä.

Juuso Loikkanen on systemaattisen teologian ja matematiikan tohtorikoulutettava Itä-Suomen yliopistossa.

Petteri Näreikkö on kansainvälisten suhteiden maisteri, joka on aloittanut tänä syksynä jatko-opinnot Lapin yliopistossa. Hänen tarkoituksenaan on selvittää, millainen vaikutus ympäristöongelmiin vastaamiseksi harjoitetulla ympäristöpolitiikalla on alkuperäiskansakulttuureihin.

Tatu Pajula opiskelee kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa. Syksyllä alkavan lukuvuoden aikana hän valmistuu humanististen tieteiden kandidaatiksi.

Eero Suorsa on vihdoin tänä syksynä Turun yliopiston filosofian laitokselta valtiotieteiden maisteriksi valmistuva filosofi. Hän aloittaa jatko-opinnot väitöskirjan parissa, joka käsittelee feministisen bioetiikan kautta moraalisten arvostelmien suhdetta esteettisiin arvostelmiin.

Kirsi Uusitalo on taidehistorian opiskelija Turun yliopistossa. Hänen pro gradu -tutkielmansa tulee käsittelemään kuratoinnin mikropolitiikkaa.