2017 - 02 - Kansikuva2_17.jpg

Pääkirjoitus: Ihmisten välisestä eriarvoisuudesta

Josefina Sipinen

Eriarvoisuutta ilmenee kaikilla ihmiselämän osa-alueilla, eikä aina ole kovin yksiselitteistä, mitä eriarvoisuudesta seuraa. On monia asioita, joiden kasautuminen tietyille yksilöille tai ryhmille ei ole muilta pois. Kun kyse on sellaisista hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavista seikoista kuin terveys, koulutus, tai riittävän varallisuuden tuoma turvattu tulevaisuus, eriarvoistumiskehityksestä on kuitenkin syytä huolestua.

Merkitystä on erityisesti sillä, miten eriarvoisuus koetaan. Hidastuva talouskasvu yhdistettynä talouskasvun hedelmien aiempaa epätasaisempaan jakautumiseen on länsimaissa kurjistanut paitsi jo valmiiksi heikommin toimeentulevien, myös aiemmin hyvin pärjänneen keskiluokan oloja. Tämä puolestaan on johtanut esimerkiksi siihen, että useissa länsimaissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana nähty poliittisten voimasuhteiden muutos, kun monet eriarvoistumiseen ja päätösvallan etääntymiseen kyllästyneet kansalaiset ovat antaneet äänensä populistipuolueille, jotka ovat tarjonneet äänestäjilleen nopean aikavälin ratkaisua kurjistumiskehitykseen – tapahtuipa se maahanmuuttoa rajoittamalla tai kansainvälisistä yhteistyösopimuksista irtautumalla.

Tämänkertainen Hybris käsittelee ihmisten keskinäistä eriarvoisuutta. Artikkeleissa käsitellään erityisesti ilmastonmuutoksesta, sukupuolesta ja vähemmistöasemasta johtuvaa eriarvoisuutta, ja kuvataan erilaisten esimerkkien kautta niitä syy–seuraussuhteita ja tapahtumakulkuja, jotka estävät ihmisten välisen tasa-arvon toteutumista. Kun kyse on resurssien epätasaisesta jakautumisesta, etuoikeutetussa asemassa olevien on vaikeampi hyväksyä muutoksia nykytilaan kuin niiden, jotka hyötyisivät resurssien jakamisesta tasa-arvoisemmin. Usein on jopa niin, ettei eriarvoistavia rakenteita tunnisteta tai niiden olemassaoloa haluta tunnistaa, mikäli se horjuttaisi olemassa olevaa valta-asemaa.

Ihmisten välinen tasa-arvo ei toteudu itsestään, vaan edellyttää jatkuvaa, tietoista työtä sen edistämiseksi. Eriarvoistavien rakenteiden havaitseminen on tärkeää, samoin niistä keskusteleminen. Hybris toivottaa lukijoilleen Veikko Lavin sanoitusten johdattelemina mieltä avartavia lukuhetkiä lehden parissa!

Ihmisiä on kuin muurahaisia,
ne loputonta polkuansa taivaltaa.
On kaukaa katsottuna kaikki samanlaisia,
niin ettei heitä toisistaan voi erottaa.
Kurkistaa jos voisi sielun syvyyteen,
niin kahta samanlaista eipä ois'.
Ken katsoo kauneuteen eikä hyvyyteen,
häneltä monta ystävyyttä jääkin pois.
Jokainen ihminen on laulun arvoinen.
Jokainen elämä on tärkeä.