Numeron 1/2017 kirjoittajat

Aino Heikkilä (HuK) on Suomen historian maisterivaiheen opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Työn alla oleva pro gradu käsittelee sotilaiden päihteiden käyttöä toisen maailmansodan aikana.

Visa Helenius (VTM, HuK) tutkii Turun yliopistossa filosofian alan väitöskirjassaan riittävän perusteen periaatteen historiaa. Latinalaisen filologian pro gradu -työssään hän tulee tarkastelemaan Lucretiuksen jumalkäsitystä.

Jenni Lares (FM) on historian tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee alkoholikulttuuria 1500–1600-lukujen länsisuomalaisella maaseudulla.

Jussipekka Luukkonen (HuK) on Jyväskylän yliopistossa opiskeleva Suomen historian maisterivaiheen opiskelija. Hänen intohimonsa historiassa ovat poliittinen päätöksenteko ja vaikuttamisen eri muodot.

Miika Mertanen (HuK) viimeistelee Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen pro gradu -tutkielmaansa, jonka aiheena on alkoholimainonnan yhteiskunnallisten vaikutusten esitykset Helsingin Sanomien kirjoituksissa. Hänen erikoistumisalanaan ovat mediakulttuuri ja viestintä.

Mikko Poutanen (FM) on valtio-opin jatko-opiskelija ja tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Poutasen tutkimuskohteena on poliittinen diskurssi moninaisissa muodoissaan.

Tuomas Rantala on filosofian maisteri ja valmistelee Turun yliopistossa väitöskirjaa pääministeri J. E. Sunilasta. Tällä hetkellä työn alla on myös Autoliiton 100-vuotishistoria.

Elsa Vähänen (FM) on humanisti ja tarinankertoja, joka viettää tällä hetkellä aikaansa luovan kirjoittamisen opintojen sekä mainostekstien parissa.