Numeron 2/2015 kirjoittajat

Milla Annala tekee väitöskirjaa Tampereen yliopistossa sosiologian oppiaineessa.

Sofia Holopainen (TM) on uskonnonfilosofian jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. Häntä kiinnostavat oleminen, Jumala ja eros.

Essi Huuhka tutkii Turun yliopistossa yleisen historian väitöskirjassaan humanitarismin historiaa lähetystyön näkökulmasta. Vapaa-ajallaan hän on erityisen kiintynyt hyviin romaaneihin ja käsinkirjoitettuihin kirjeisiin.

Jenni Karimäki on poliittisen historian tutkija, joka valmistautuu väittelemään Kansallisen Edistyspuolueen kansallisen eheytymisen politiikasta maailmansotien välisenä aikana.

Miika Raudaskoski (FM) on historian alan väitöskirjaa tekevä projektitutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii rajan käsitettä ja sen käyttöä poliittisessa keskustelussa kylmän sodan jälkeen. Lisäksi hän on politiikan pahanlaatuinen väärinkäyttäjä. Oireina sekava kiinnostus kaikesta poliittisesta meissä ja muissa.