Numeron 3/2011 kirjoittajat

Niko Kannisto on tohtoriopiskelija Tampereen yliopiston historian oppiaineessa.

Olli Kleemola on valtiotieteiden maisteri ja Historiatieteiden tutkijakoulun tohtorikoulutettava. Hän tutkii pääasiallisesti kuvien käyttöä historiantutkimuksen lähteenä ja kuvalla vaikuttamista kriisitilanteissa sekä mikro- ja kokemushistoriallista sotahistoriaa.

Johan-Eerik Kukko on entinen Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti, joka kirjoittaa gradua Tea Party -liikkeestä politiikkatieteisiin Lapin yliopistossa.

Susanna Lindgren on Hybriksen toimituskunnan jäsen ja gradunsa kanssa ahkeroiva historianopiskelija, joka lukee enemmän kuin laki sallii.

Anu Salmela on kulttuurihistorian jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee naisten itsemurhia vuosien 1869–1910 välisessä Suomessa.

Mariko Sato on kehitysmaatutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän valmistelee parhaillaan pro gradu -työtään Suomen somalialaisdiasporan toteuttamasta kehitysyhteistyöstä Somalimaassa. 

Johannes Nuutinen on kehitysmaatutkimuksen opiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Hanna Torvinen on luonnontieteiden kandidaatti Oulun yliopistosta, joka viimeistelee tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaansa humanistisen maantieteen alalta.

Ilona Vuori opiskelee yleistä kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa.