Numeron 1/2016 kirjoittajat

Jarkko Halkonen on pian filosofian maisteriksi valmistuva historian opiskelija Tampereen yliopistolta. Historiassa häntä kiinnostaa erilaisten maailmankuvien vaikutus ihmisyhteisöjen toimintaan.

Veli-Matti Huhta on VTM, HuK, kirjallisuuskriitikko ja vapaa toimittaja.

Mikko Poutanen (FM) on valtio-opin jatko-opiskelija ja tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa, jonka tutkimuskohteena on poliittinen diskurssi moninaisissa muodoissaan.

Tiina Mattila (FM) on kulttuuriantropologi, joka tekee väitöstutkimusta Oulun yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan hän käsittelee pohjoispohjalaisen kerrontaperinteen muutoksia 1900-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa.

Annika Puukka on Tampereen yliopistosta valmistunut filosofian maisteri, joka on menettänyt sydämensä elämäkerta- ja sukupuolentutkimukselle.

Tuomas Rantala on filosofian maisteri ja valmistelee Turun yliopistossa väitöskirjaa pääministeri J. E. Sunilasta. Tällä hetkellä työn alla on myös Autoliiton 100-vuotishistoria.

Markus Ristola opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja hän on vaihtamassa pääaineensa taloustieteestä talous- ja sosiaalihistoriaan.

Juha Viinikainen (FM) on museoalalla työskentelevä tutkija ja Hybriksen toimituskuntalainen. Hän on myös aloittelemassa poliittisen historian jatko-opintojaan Helsingin yliopistossa. Väitöstutkimus käsittelee kylmän sodan aikaista elokuvakerholiikettä.