Numeron 2/2019 kirjoittajat

Jussi Lahtinen on Tampereen yliopiston jatko-opiskelija historian tohtoriohjelmassa. Väitöskirjassaan Lahtinen pohtii muun muassa yhteiskuntaluokan ja hyvinvointivaltiokehityksen suhdetta 1970-luvun kontekstissa.

Heikki Mikkonen on talouden ilmiöistä kiinnostunut filosofian maisteri ja jatko-opiskelija, joka on päätynyt tutkimaan myös sosiaaliturvan ja päihdekuntoutuksen historiaa.

Mikko Räkköläinen (YTM) on kansainvälisen politiikan väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassaan hän käsittelee kaupallisten palveluntuottajien vaikutuksia kriisinhallintaoperaatioiden toteuttamiseen kentällä. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat kaupalliset ja ei-valtiolliset toimijat aseellisissa konflikteissa, hallintoon liittyvä vallankäyttö, emergentit teknologiat sekä sodankäynnin muutos. 

Sanni Suikkanen on äskettäin valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Gradussaan Suikkanen on käsitellyt suomalaisten arvokonservatiivisuutta. Hän työskentelee projektitutkijana PALO-hankkeessa, jossa tutkitaan pitkäjänteisen päätöksenteon edellytyksiä.

Niko Talpio on pian valmistuva filosofian maisteri Tampereen yliopistosta. Historian pro gradu -tutkielmassaan Jaloa kansaa - Rodunjalostus lainsäädännön motiivina 1935–1970 Talpio tutki suomalaisen rotuhygienian historiaa.

Tuula Vuolle-Selki (FT) valmistelee tutkimusta Voikkaan lakosta 1904 ja sen vaikutuksesta työläisnaisten siveelliseen asemaan Suomessa Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahalla. Tuula Vuolle-Selki toimii yksityisenä yrittäjänä ja kirjoittaa ihmisistä yhteiskunnan marginaalissa. Hän nostaa historiankirjoista esiin naiset, lapset, vammaiset, vanhukset ja köyhät.