Numeron 1/2013 kirjoittajat

Siina Autio on Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelija, järjestöaktiivi ja innokas poliitikon alku, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on poikkitieteellisyys kielen-, viestinnän ja politiikan tutkimuksen välillä.

Jussi Lahtinen on historian opiskelija Tampereen yliopistosta. Tällä hetkellä Lahtinen viimeistelee pro gradu -tutkielmaansa, jonka aiheena on 1970-luvun suomalainen sosiaalivaltio.

Viivi Poutiainen viimeistelee Jyväskylän yliopiston Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle taidehistorian pro gradu -tutkielmaansa, joka käsittelee taiteen ja talouden ristiriitoja suomalaisilla nykytaidemarkkinoilla. Hän myös työskentelee helsinkiläisessä taidegalleriassa.

Tuomas Rantala on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nykyisin hän on jatko-opiskelijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Rantalan ominta alaa on Suomen 1920- ja 1930-lukujen poliittinen historia.

Antti Ronkainen on liberaalikommunisti. Kotisivu: www.anttironkainen.fi.

Jaakko Stenhäll on tamperelainen vihreiden puoleuhallituksen varajäsen ja vihreiden taloustyöryhmän puheenjohtaja. Blogi: http://jaakkostenhall.blogspot.fi.

Thomas Taussi on helsinkiläinen kauppatieteiden opiskelija ja aatemaailmaltaan täysin liberaali. Blogi: http://thomastaussi.blogspot.fi/.