Utopia_logo_vaalpun_harmaapohja.png

Tulevaisuuden politiikkaa tänään

Auramo.png

TULEVAISUUDEN PÄÄTTÄJIEN UTOPIAT -ERIKOISSARJA

Helene Auramo (ln)

Jotta asiat menevät eteenpäin, meidän on oltava jatkuvasti liikkeessä. Jokaisella uudella toimijalla on aina mahdollisuus viedä asioita eteenpäin uudella tavalla ja määritellä suunta, jota kohti muutosta ohjataan. Siksi olen kokenut uuden aloittamisen aina todella mielenkiintoisena.

Pinnan alla näkyy nyt paljon turhautunutta liikehdintää. Yksi syy siihen on sosiaalinen media. Näemme ympärillämme vihaa nyt eri tavalla kuin ennen. Sosiaalinen media myös saa ihmiset sulkeutumaan helpommin omiin kupliinsa.

Mitä kauemmaksi ihmiset ja ryhmät kokevat toisistaan joutuvansa, sitä vaikeampaa meillä on tulevaisuudessa.

Tarvitsemme lääkkeeksi yhä enemmän osallistamista ja aktiivista vuoropuhelua. Onneksi tulevaisuuden politiikkaa on mahdollista tehdä jo tänään.

Liike Nyt syntyi halusta tehdä tämän päivän tarpeisiin vastaavaa politiikkaa: osallistavaa, nykyistä joustavampaa ja läpinäkyvämpää. Uskon, että nämä piirteet määrittävät politiikkaa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tavoitteeseen pääseminen vaatii Liikkeen kaltaista toimijaa, jolla ei ole menneisyyden taakkaa mukanaan.

Tulevaisuuden politiikassa päätetään yhdessä

Tulevaisuuden politiikka osallistaa ihmisiä päätöksentekoon. Valtarakenteet on käännettävä ylösalaisin, sillä valta ei voi olla keskittynyt vain harvoille. Keskusteluun tulee ottaa mukaan kaikki: asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat sekä ihmiset, joita päätöksenalainen asia koskettaa. Uskon, että ihmisillä on paljon tietoa ja kokemuksia, joka tulisi huomioida päätöksenteossa nykyistä paremmin.

Tulevaisuuden politiikka on läpinäkyvää

Läpinäkyvyys korostuu tulevaisuudessa. Ihmiset haluavat tietää, miten päätöksiä tehdään ja mitkä asiat ja ketkä näihin päätöksiin vaikuttavat. Tästä syystä esimerkiksi lobbaus tulee mielestäni tehdä läpinäkyväksi. Tulevaisuuden politiikkaa pitää tehdä ilman kaksoisrooleja.

Tulevaisuuden politiikka on joustavaa

Nykymaailmassa joustavuus on valttia. Meidän on oltava jatkuvassa liikkeessä ja reagoitava nopeasti maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Hitaat ja kankeat prosessit eivät pidä Suomea edistyksen kärkimaana. Jotta nopeat päätökset olisivat mahdollisia, on päätöksiä tehtävä asiat – ei ideologiat – edellä.

Uskon, että nyt on oikea hetki tuoda suomalaiseen politiikkaan mukaan jotain aivan uutta. Muutos on tarpeen, mutta aika näyttää, kuinka rajuna muutoksen tuuli rantautuu Suomeen.

 

Helene Auramo on yksi Slushin ja blogiportaali Indiedaysin perustajista. Hän ei halua tällä kertaa kaupitella liikeideaa, vaan Liikkeen ideaa. Hän on yksi Liike Nytin perustajista ja ehdolla Helsingistä.

Julkaistu 4/2019